Спортивна медицина

Спортивна медицина

2018

Спортивна медицина [Текст]: підруч. для студентів закл. вищ. освіти / [Л. Г. Шахліна, Б. Г. Коган, Т. О. Терещенко [та ін.]]; за ред. Л. Я.-Г. Шахліної. - К.: Олімпійська література, 2018. - 423 с.: іл.

К3-64538

У підручнику вперше комплексно подано теоретичний матеріал, що охоплює всі теми курсу спортивної медицини, і практичні роботи для закріплення теоретичних знань. Наведені запитання для самостійної підготовки й контрольні тестові завдання допоможуть студентам оцінити рівень своєї професійної підготовки. Короткий словник медичних термінів, що використовуються в навчальному процесі, полегшить засвоєння матеріалу.

Для студентів, магістрантів, викладачів закладів вищої освіти фізичного виховання і спорту, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів, спортсменів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
Синявський, Олекса Наумович
Погребняк, Марина Миколаївна
Кропивко, Ірина Валентинівна
Приятельчук, Олена Анатоліївна
Гуменюк, Надія Павлівна
Mykhaylenko, Valery V.
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання