"SMART-освіта : ресурси та перспективи", міжнародна науково-методична конференція

"SMART-освіта : ресурси та перспективи", міжнародна науково-методична конференція

2018

"SMART-освіта : ресурси та перспективи", міжнародна науково-методична конференція (3 ; 2018 ; Київ).
III Міжнародна науково-методична конференція "SMART - освіта : ресурси та перспективи", 7 грудня 2018, Київ [Електронний ресурс] / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНТЕУ, 2018. - 1 електрон. опт. диск (CD-R). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.

Х3-3714

Фонд залу електронних документів
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання