Якість і властивості товарних нафтопродуктів

Топільницький Петро Іванович

Якість і властивості товарних нафтопродуктів

2019

Топільницький П. І. Якість і властивості товарних нафтопродуктів [Текст]: навч. посіб. / П. І. Топільницький, О. Б. Гринишин, В. В. Романчук; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Левада, 2019. - 204 с.

К2-201253

В посібнику коротко викладено відомості про фізико-хімічні властивості нафти і нафтопродуктів, наведено методики технологічних розрахунків типових апаратів технологічних установок для переробки газу. Подано характеристику товарних нафтопродуктів. Наведено варіанти завдань для виконання розрахункових (контрольних) робіт.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, для науковців, інженерно-технічних та інших працівників нафтогазової галузі та галузей, де використовують товарні нафтопродукти.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у травні 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання