Промови, що змінили світ

Промови, що змінили світ

2019

Промови, що змінили світ [Текст] : [пер. з рос. / упоряд. та авт. іст.-біогр. нарисів А. Ю. Хорошевський]. - 2-ге вид., перероб. - Харків : Фоліо, 2019. - 314 с. : іл., фото. - (Великий науковий проект). - ISBN 978-966-03-8621-1

К4-27987

Слово — могутня зброя, результат застосування якої залежить від того, ким воно мовлене. В устах диктаторів слово нерідко ставало знаряддям для знищення цілих держав і народів, а в устах видатних постатей, які присвятили своє життя боротьбі за високі ідеали, — інструментом вивільнення людської свідомості від духовних кайданів. Зібрані у цьому виданні промови охоплюють тривалий історичний період — від часів Ісуса Христа до сьогодення. Особи, які їх виголосили, силою слова змінювали хід історії, сприяли перевороту мислення не лише пересічних людей, а й урядів і політиків світового рівня. Подані у промовах меседжі не втрачають своєї актуальності й понині.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2019

 

Останні надходження

Марчук, Іван Степанович
Синявський, Олекса Наумович
Погребняк, Марина Миколаївна
Кропивко, Ірина Валентинівна
Приятельчук, Олена Анатоліївна
Гуменюк, Надія Павлівна
Mykhaylenko, Valery V.
Єсаулов, Сергій Михайлович
Потанина, Ирина Сергеевна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання