Deep and comprehensive free trade agreement with the EU: advantages and downsides for the Ukrainian society

Deep and comprehensive free trade agreement with the EU: advantages and downsides for the Ukrainian society

2019

Deep and comprehensive free trade agreement with the EU: advantages and downsides for the Ukrainian society [Text]: monograph / Kyiv National University of Trade and Economics; ed. by Ganna Duginets. - Kyiv: Kyiv Nat. Univ. of Trade and Economics, 2019. - 211 p.: fig., tab. - Programme of the European Union : Erasmus +. - ISBN 978-966-629-884-6.

Поглиблена та всеохоплююча угода про вільну торгівлю з ЄС: переваги та недоліки для українського суспільства

ІН2-20999

Монографічне дослідження, присвячене вивченню реалізації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з метою здійснення оцінки поточного стану справ та перспективи розвитку українських підприємств в процесі її імплементації. Основною особливістю проведеного дослідження є постійна систематизація результатів, а також їх інтерпретація відповідно до реальної ситуації в економіці України та Європейського Союзу.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2019

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання