Вимірювальні перетворювачі (сенсори)

2015

Вимірювальні перетворювачі (сенсори) [Текст] : підручник / [В. М. Ванько, Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець та ін.]; за ред. : Є. С. Поліщука, В. М. Ванька ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 580 с. : іл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр. : с. 577-580 (88 назв.).

К3-61995

Викладено основи загальної теорії вимірювальних перетворювачів, описано принципи їхнього функціонування та особливості побудови для вимірювань дирокого кола фізичних величин із застосуванням сучасної мікроелектронної та обчислювальної техніки.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів фахових гапрямів з системної інженерії, безпеки і технічного захисту інформації та спеціальностей електротехнічного спрямування.
Може бути корисним для студентів спеціальностей "Метрологія і зимірювальна техніка", "Метрологія, стандартизація та сертифікація", а також для нженерно-технічних працівників у галузі вимірювальної техніки.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2016

 

Останні надходження

Яворська, Надія Петрівна
Федорчак, Олексій Євстахійович
Макстон, Ґрем
Семихат, Віктор Дмитрович
Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання