Кобрусєва Євгенія Анатоліївна

Адміністративно-правовий захист прав та свобод людини і громадянина на мирні зібрання

2016

Кобрусєва Є. А. Адміністративно-правовий захист прав та свобод людини і громадянина на мирні зібрання [Текст]: монографія / Є. А. Кобрусєва, О. Л. Соколенко, В. П. Кононець; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпропетровськ: Крос-Принт, 2016. - 236 с.

К2-189403

Монографію присвячено дослідженню сучасних проблем та правових основ адміиістративно-правового захисту прав громадян під час мирних зібрань в Україні та розробці науково-обґрунтованих рекомендацій для їх вдосконалення в умовах подальшого реформування центральних органів виконавчої влади.

В ній розглянуто особливості адміністративно-правового захисту прав громадян на мирні зібрання, як систему заходів, що застосовуються для забезпечення права громадян на проведення в місцях із необмеженим публічним доступом будь - яких не заборонених Конституцією та законами України заходів та дій, спрямованих на висловлення та оприлюднення власної колективної позиції щодо визначеного питання, попередження, припинення порушення прав у сфері волевиявлення громадян на зібрання, а саме: організацію та про¬ведення попереджувальних дій щодо охорони та захисту прав, свобод і законних інтересів людини й громадянина під час різноманітних заходів; забезпечення умов для нормального функціонування органів державної влади, діяльності громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, притягнення до відповідальності осіб, що вчинили перешкоду проведення мирних зібрань.

Обґрунтовано, що необхідними рисами правового механізму реалізації права на мирні зібрання є: короткий термін повідомлення про мирні зібрання; можливість проведення певних зібрань без попереднього дозволу; відсутність відомчих чи локальних актів, які б обмежували право на мирні зібрання; закріплення юридичної відповідальності за незаконне обмеження цього права;

З урахуванням сучасних умов і тенденцій реформування центральних органів виконавчої влади сформульовано пропозиції щодо необхідності впорядкування законодавчого регулювання права громадян на мирні зібрання шляхом закріплення базового Закону України «Про мирні зібрання» та визначення в ньому виключного переліку органів, які мають контрольні повноваження щодо процедури надання та спостереження за проведенням мирного зібрання, з визначенням відповідних сфер їх діяльності та визначення вичерпного переліку вимог до організатора мирного зібрання.

Видання розраховане на професорсько-викладацький склад, ад'юнктів, аспірантів, здобувачів та студентів вищих навчальних закладів юридичних вузів і факультетів, практичних працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання відносин охорони громадського порядку і безпеки що забезпечується міліцією в аеропортах.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Чернявська Олена Валеріївна
Ісаїв Лесь
Тесла Нікола
Ісаїв Лесь
Голубець Орест Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання