Дорохіна Юлія Анатоліївна

Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження

2016

Дорохіна Ю. А. Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження [Текст]: монографія / Ю. А. Дорохіна; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 743 с.

К2-189666

Монографія присвячена дослідженню злочинів проти власності. Розглянуто теоретичні та законодавчі проблеми доктринального визначення, змісту (сутності) поняття (явища) власності як об'єкта кримінальне-Правової охорони. Наукові положення, отримані автором, можуть бути використані у законотворчій та нормотворчій діяльності. передусім у частині внесення змін і доповнень до правових актів, які регулюють питання кримінально-прававої охорони власності, у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Кримінальне право України» і «Кримінально-правова охорона власності» майбутнім фахівцям юридичного напряму

Видання розраховане на широке коло фахівців кримінальною права, науковців, викладачів, аспірантів, студентів та юристів-практиків.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання