Дорохіна Юлія Анатоліївна

Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження

2016

Дорохіна Ю. А. Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження [Текст]: монографія / Ю. А. Дорохіна; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 743 с.

К2-189666

Монографія присвячена дослідженню злочинів проти власності. Розглянуто теоретичні та законодавчі проблеми доктринального визначення, змісту (сутності) поняття (явища) власності як об'єкта кримінальне-Правової охорони. Наукові положення, отримані автором, можуть бути використані у законотворчій та нормотворчій діяльності. передусім у частині внесення змін і доповнень до правових актів, які регулюють питання кримінально-прававої охорони власності, у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Кримінальне право України» і «Кримінально-правова охорона власності» майбутнім фахівцям юридичного напряму

Видання розраховане на широке коло фахівців кримінальною права, науковців, викладачів, аспірантів, студентів та юристів-практиків.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання