Управління соціально-економічними системами регіонального рівня: теорія та практика

2016

Управління соціально-економічними системами регіонального рівня: теорія та практика [Текст]: монографія / Василик Н. М., Гасанов С. С., Герасимяк Н. В. та ін.; [під заг. ред. О. М. Шубалого]; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк: Луцький НТУ, 2016. - 338 с.: іл.

К2-190146

У монографії викладено результати теоретичних і прикладних досліджень проблем управління соціально-економічними системами регіонального рівня, здійснених колективом авторів, розкрито теоретико-методологічні засади нелінійного управління соціально-економічними системами, особливості формування, тенденції та розвитку окремих складових соціально-економічної системи регіонального рівня: соціально-трудової, інноваційної, промислово-виробничої, енергетичної, природно-ресурсної, агропродовольчої. Також розглянуто актуальні проблеми розвитку стратегічно важливого для безпеки нашої країни регіону українського Причорномор'я. Видання розраховане для широкого кола науковців і практиків, яких цікавить вирішення проблем управління соціально-економічними системами регіонального рівня.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання