Управління соціально-економічними системами регіонального рівня: теорія та практика

2016

Управління соціально-економічними системами регіонального рівня: теорія та практика [Текст]: монографія / Василик Н. М., Гасанов С. С., Герасимяк Н. В. та ін.; [під заг. ред. О. М. Шубалого]; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк: Луцький НТУ, 2016. - 338 с.: іл.

К2-190146

У монографії викладено результати теоретичних і прикладних досліджень проблем управління соціально-економічними системами регіонального рівня, здійснених колективом авторів, розкрито теоретико-методологічні засади нелінійного управління соціально-економічними системами, особливості формування, тенденції та розвитку окремих складових соціально-економічної системи регіонального рівня: соціально-трудової, інноваційної, промислово-виробничої, енергетичної, природно-ресурсної, агропродовольчої. Також розглянуто актуальні проблеми розвитку стратегічно важливого для безпеки нашої країни регіону українського Причорномор'я. Видання розраховане для широкого кола науковців і практиків, яких цікавить вирішення проблем управління соціально-економічними системами регіонального рівня.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання