Каскади регіональних соціально-економічних систем: формування та розвиток

2016

Каскади регіональних соціально-економічних систем: формування та розвиток [Електронний ресурс]: монографія / [О. М. Алимов [та ін.]; Нац. акад. наук України, Держ. установа ''Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку''. - Електрон. текстові дані. - Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-R).

Х3-3496

Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; PDF Мастер; Word 2007 ; docx.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання