Гелей Степан Дмитрович

Про ідеї, героїв і політику

2016

Гелей С. Д. Про ідеї, героїв і політику [Текст]: вибр. ст. та повідомлення / Степан Гелей; [Львів. торг.-екон. ун-т]. - Львів: Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. - 927 с.: іл.

К4-25598

Книга містить вибрані статті та повідомлення доктора історичних наук, професора С. Гелея, в яких досліджуються проблеми боротьби українського народу за свободу і незалежність, історія української політичної думки; розкривається безцінний скарб нації - Шевченкова спадщина, роль Наукового товариства ім. Шевченка у відродженні української державності, Рогатинської гімназії, що відіграла важливу роль в освітньому русі початку XX ст.; висвітлюється історія економічного розвитку Галичини та української кооперації.

У збірнику містяться статті, опубліковані в енциклопедіях, а також перед¬мови, інтерв'ю, рецензії, відгуки на монографії, дисертації та інші матеріали.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання