Гелей Степан Дмитрович

Про ідеї, героїв і політику

2016

Гелей С. Д. Про ідеї, героїв і політику [Текст]: вибр. ст. та повідомлення / Степан Гелей; [Львів. торг.-екон. ун-т]. - Львів: Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. - 927 с.: іл.

К4-25598

Книга містить вибрані статті та повідомлення доктора історичних наук, професора С. Гелея, в яких досліджуються проблеми боротьби українського народу за свободу і незалежність, історія української політичної думки; розкривається безцінний скарб нації - Шевченкова спадщина, роль Наукового товариства ім. Шевченка у відродженні української державності, Рогатинської гімназії, що відіграла важливу роль в освітньому русі початку XX ст.; висвітлюється історія економічного розвитку Галичини та української кооперації.

У збірнику містяться статті, опубліковані в енциклопедіях, а також перед¬мови, інтерв'ю, рецензії, відгуки на монографії, дисертації та інші матеріали.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у травні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання