Танцюра Василь Іванович

Історія Слобідської України

2016

Танцюра В. І. Історія Слобідської України [Текст]: [навч. посіб.] / В. І. Танцюра, О. О. Пересада; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 301 с.

К2-191508

Навчальний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов'язкового курсу «Історія Слобідської України», розробленого згідно з кредитною системою навчання. Видання знайомить з історією й особливостями найважливіших соціально-політичних

процесів на Слобожанщині від найдавніших часів і до сучасності.

Посібник розрахований на студентів денної, заочної та дистанційної форми навчання, а також усіх тих, хто цікавиться історією України.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання