Танцюра Василь Іванович

Історія Слобідської України

2016

Танцюра В. І. Історія Слобідської України [Текст]: [навч. посіб.] / В. І. Танцюра, О. О. Пересада; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 301 с.

К2-191508

Навчальний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов'язкового курсу «Історія Слобідської України», розробленого згідно з кредитною системою навчання. Видання знайомить з історією й особливостями найважливіших соціально-політичних

процесів на Слобожанщині від найдавніших часів і до сучасності.

Посібник розрахований на студентів денної, заочної та дистанційної форми навчання, а також усіх тих, хто цікавиться історією України.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання