Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України

2016

Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України [Текст]: монографія / [Л. О. Бєлова, В. Г. Бульба, В. П. Єлагін та ін.]; за заг. ред. Д. В. Карамишева, Л. В. Набоки; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків: Магістр, 2016. - 295 с.: іл.

К2-191685

Досліджено соціально-гуманітарний вимір реалізації стратегії сталого розвитку в контексті загальнолюдських цінностей. Розкрито галузеві особливості реалізації державної соціальної політики на регіональному рівні. Визначено проблеми реформування діяльності органів публічної влади України в умовах реалізації стратегії сталого розвитку. Обґрунтовано концептуальні підходи до реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону. Розроблено науково-методичне забезпечення інституціональних змін у діяльності органів публічної влади регіону в контексті реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону.

Для науковців, слухачів магістерської підготовки спеціальності «Публічне управління і адміністрування», працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання