Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України

2016

Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України [Текст]: монографія / [Л. О. Бєлова, В. Г. Бульба, В. П. Єлагін та ін.]; за заг. ред. Д. В. Карамишева, Л. В. Набоки; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків: Магістр, 2016. - 295 с.: іл.

К2-191685

Досліджено соціально-гуманітарний вимір реалізації стратегії сталого розвитку в контексті загальнолюдських цінностей. Розкрито галузеві особливості реалізації державної соціальної політики на регіональному рівні. Визначено проблеми реформування діяльності органів публічної влади України в умовах реалізації стратегії сталого розвитку. Обґрунтовано концептуальні підходи до реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону. Розроблено науково-методичне забезпечення інституціональних змін у діяльності органів публічної влади регіону в контексті реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону.

Для науковців, слухачів магістерської підготовки спеціальності «Публічне управління і адміністрування», працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Turchyn Dmytro
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання