Contemporary economy: social, legal and economic aspects

2017

Contemporary economy: social, legal and economic aspects [Text]: materials of XV Intern. sci. symposium (Kyiv, 23-24 May, 2017) / Kyiv Nat. Univ. of Trade and Economics, Cracow Univ. of Economics, Univ. of Messina; ed. A. Mazaraki [et al.]. - Kyiv: KNUTD, 2017. - 208 p. - ISBN 978-966-629-818-1.

ІН2-20188

Сучасна економіка: соціальні, правові та економічні аспекти: матеріали симпозіуму ( Київ, 23-24 травня 2017 року)

Дайджест симпозіуму розглядає актуальні питання національних економік. Статті демонструють та пояснюють тісні зв'язки та взаємозалежність соціальних, економічних та правових аспектів сучасної економіки у контексті глобальних перетворень. Науковий та практичний інтерес представлених статей стосується проблем державного управління, антикорупційного законодавства та ін. Щодо України, дайджест висвітлює питання та проблеми оцінки економічного потенціалу національних підприємств, експорту до ЄС та напрямків конкурентної політики. Матеріали Симпозіуму будуть корисними для професіоналів різних економічних сфер, державних службовців, бізнесменів, педагогів та студентів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання