Калита [Вип.] 12: Народна побутова вишивка (кінець XVIII -початок XXI сторіччя)

2016

Калита [Текст]: [зб. метод. матеріалів] / Департамент освіти і науки Дніпропетров. облдержадмін., Комун. позашк. навч. закл. ''Дніпропетров. обл. дит.-юнац. кіноцентр ''Веснянка'', Група аналізу у сфері гуманітар. освіти та виховання молоді, Каф. історіографії, джерелознавства та архівознавства іст. ф-ту Дніпропетров. нац. ун-ту ім. О. Гончара . - Дніпро: Ліра, 200- - .

[Вип.] 12: Народна побутова вишивка (кінець XVIII -початок XXI сторіччя). Дніпропетровщина: [фотоальбом] / [уклад. О. М. Хоменко та ін.]. - 2016. - 127 с.: іл.

К5-26208

У фотоальбомі вміщено унікальні взірці вишивки Нижньої-Наддніпрянщини кінця ХVІІІ — початку ХХІ сторіччя, зібрані під час численних фольклорно-етнографічних експедицій «Звичаї, обряди, та традиції мого краю» та «До народних джерел», які здійснювались. комунальним позашкільним навчальним закладом «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр ''Веснянка'' Дніпропетровської обласної ради» з початку 90-х років ХХ сторіччя і по наш час.

Альбом розраховано на широке коло зацікавлених осіб. Видання стане у нагоді науковцям, вчителям, викладачам, студентам, учням загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, усім, кого цікавлять проблеми побутування й розвитку української народної культури регіону.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання