Калита [Вип.] 12: Народна побутова вишивка (кінець XVIII -початок XXI сторіччя)

2016

Калита [Текст]: [зб. метод. матеріалів] / Департамент освіти і науки Дніпропетров. облдержадмін., Комун. позашк. навч. закл. ''Дніпропетров. обл. дит.-юнац. кіноцентр ''Веснянка'', Група аналізу у сфері гуманітар. освіти та виховання молоді, Каф. історіографії, джерелознавства та архівознавства іст. ф-ту Дніпропетров. нац. ун-ту ім. О. Гончара . - Дніпро: Ліра, 200- - .

[Вип.] 12: Народна побутова вишивка (кінець XVIII -початок XXI сторіччя). Дніпропетровщина: [фотоальбом] / [уклад. О. М. Хоменко та ін.]. - 2016. - 127 с.: іл.

К5-26208

У фотоальбомі вміщено унікальні взірці вишивки Нижньої-Наддніпрянщини кінця ХVІІІ — початку ХХІ сторіччя, зібрані під час численних фольклорно-етнографічних експедицій «Звичаї, обряди, та традиції мого краю» та «До народних джерел», які здійснювались. комунальним позашкільним навчальним закладом «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр ''Веснянка'' Дніпропетровської обласної ради» з початку 90-х років ХХ сторіччя і по наш час.

Альбом розраховано на широке коло зацікавлених осіб. Видання стане у нагоді науковцям, вчителям, викладачам, студентам, учням загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, усім, кого цікавлять проблеми побутування й розвитку української народної культури регіону.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання