Превентивна безпека людини в сучасних умовах

2017

Превентивна безпека людини в сучасних умовах [Електронний ресурс]: матеріали Міжвуз. круглого столу, присвяч. Всесвіт. дню охорони праці (м. Полтава, 28 квіт. 2017 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки ''Полтав. ун-т економіки і торгівлі''. - Електрон. текстові дані. - Полтава: ПУЕТ, 2017. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

Х3-3555

Систем. вимоги: Windows 2000 та вище.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання