Превентивна безпека людини в сучасних умовах

2017

Превентивна безпека людини в сучасних умовах [Електронний ресурс]: матеріали Міжвуз. круглого столу, присвяч. Всесвіт. дню охорони праці (м. Полтава, 28 квіт. 2017 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки ''Полтав. ун-т економіки і торгівлі''. - Електрон. текстові дані. - Полтава: ПУЕТ, 2017. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

Х3-3555

Систем. вимоги: Windows 2000 та вище.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання