Кирієнко, Олександр Юрійович

Військова цензура в українських губерніях Російської імперії

2016

Кирієнко, Олександр Юрійович.
Військова цензура в українських губерніях Російської імперії (липень 1914 р. - жовтень 1917 р.) [Текст] : [монографія] / Олександр Кирієнко ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 366 c. : іл. - Бібліогр. : с. 336-357 - Імен покажч. : с. 363-365.

К2-191830

У монографії досліджено історію діяльності органів військової цензури в українських губерніях Російської імперії в роки Першої світової війни. Автор проаналізував військово-цензурне законодавство та цензурну практику у ХІХ — на початку ХХ ст.; охарактеризував основні напрями роботи відповідних військово-цензурних інституцій у фронтовій, прифронтовій зонах, території тилу Київського та Одеського військових округів протягом липня 1914р. — жовтня 1917р.; з'ясував особливості нормативно-правової бази, що регламентувала державний контроль за інформацією воєнного, загальнополітичного та соціальна-економічного змісту. Встановлено також принципи кадрового забезпечення та фінансування органів військової цензури; розкрито цікаві аспекти у роботі службовців відомства. Окрему увагу приділено особливостям боротьби спецорганів із різними засобами і способами таємної, не контрольованої владою передачі інформації.
Загалом у роботі констатовано перманентне посилення цензурного режиму впродовж досліджуваного періоду, відзначено поступове розширення повноважень військовоцензурних органів в українських губерніях, яке було зумовлене не тільки наближеністю лінії фронту, а й політичними, соціально-економічними наслідками війни, загальною стратегією урядової політики в інформаційній сфері,
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України, інформаційною політикою у Російській імперії.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Хрящевська, Людмила Михайлівна
Соловьев, Станислав Николаевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання