Кирієнко, Олександр Юрійович

Військова цензура в українських губерніях Російської імперії

2016

Кирієнко, Олександр Юрійович.
Військова цензура в українських губерніях Російської імперії (липень 1914 р. - жовтень 1917 р.) [Текст] : [монографія] / Олександр Кирієнко ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. - 366 c. : іл. - Бібліогр. : с. 336-357 - Імен покажч. : с. 363-365.

К2-191830

У монографії досліджено історію діяльності органів військової цензури в українських губерніях Російської імперії в роки Першої світової війни. Автор проаналізував військово-цензурне законодавство та цензурну практику у ХІХ — на початку ХХ ст.; охарактеризував основні напрями роботи відповідних військово-цензурних інституцій у фронтовій, прифронтовій зонах, території тилу Київського та Одеського військових округів протягом липня 1914р. — жовтня 1917р.; з'ясував особливості нормативно-правової бази, що регламентувала державний контроль за інформацією воєнного, загальнополітичного та соціальна-економічного змісту. Встановлено також принципи кадрового забезпечення та фінансування органів військової цензури; розкрито цікаві аспекти у роботі службовців відомства. Окрему увагу приділено особливостям боротьби спецорганів із різними засобами і способами таємної, не контрольованої владою передачі інформації.
Загалом у роботі констатовано перманентне посилення цензурного режиму впродовж досліджуваного періоду, відзначено поступове розширення повноважень військовоцензурних органів в українських губерніях, яке було зумовлене не тільки наближеністю лінії фронту, а й політичними, соціально-економічними наслідками війни, загальною стратегією урядової політики в інформаційній сфері,
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України, інформаційною політикою у Російській імперії.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у серпні 2017

 

Останні надходження

Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
Николози, Джозеф Д.
Воловник, Петро Володимирович
Шила, Анна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання