Наука, технології, інновації = Science, technologies, innovations

2017

Наука, технології, інновації = Science, technologies, innovations : наук. журн. / Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформ., Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Київ : УкрІНТЕІ, 2017 - №2. - Виходить 4 рази на рік.


Ексклюзивне видання для наукової еліти України. На сторінках журналу публікуються роботи науковців, які здійснюють дослідження у галузях економічних і технічних наук. У журналі висвітлюються найактуальніші питання науково- технічної діяльності, інтелектуальної власності, державної політики у сфері інноваційного розвитку.

Зал періодичних видань
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання