Наука, технології, інновації = Science, technologies, innovations

2017

Наука, технології, інновації = Science, technologies, innovations : наук. журн. / Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформ., Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Київ : УкрІНТЕІ, 2017 - №2. - Виходить 4 рази на рік.


Ексклюзивне видання для наукової еліти України. На сторінках журналу публікуються роботи науковців, які здійснюють дослідження у галузях економічних і технічних наук. У журналі висвітлюються найактуальніші питання науково- технічної діяльності, інтелектуальної власності, державної політики у сфері інноваційного розвитку.

Зал періодичних видань
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання