Валлє Віра

Корупція: роздуми після Майдану

2015

Валлє В. Корупція: роздуми після Майдану [Текст] / Віра Валлє; [Нац. ун-т ''Києво-Могилян. акад.'' та ін.]. - Київ: Дух і літера, 2015. - 279 с.: іл. - Бібліогр.: с. 207-213 (27 назв.) та у підряд. прим.

К4-25811

Книга присвячена дослідженню проблеми корупції та пошуку шляхів протидії їй. Розглянуто вплив корупції на соціально-політичні процеси та проаналізовано психологічні аспекти цього феномена.

«Корупція: роздуми після Майдану» — це погляд автора на проблему корупції у контексті важливості ролі громадянського суспільства для демократизації та суспільного розвитку. Чи зможе Україна подолати корупцію? Які реформи необхідні для викорінення цього явища? Яка рушійна сила здатна вивести країну в нове перспективне русло розвитку? Дієвою зброєю проти корупції є соціальна енергія єдності, яку відкрив в українцях Майдан, — енергія, яку українці повинні зберегти і спрямувати на вирішення нагальних поточних завдань розвитку держави.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання