Валлє Віра

Корупція: роздуми після Майдану

2015

Валлє В. Корупція: роздуми після Майдану [Текст] / Віра Валлє; [Нац. ун-т ''Києво-Могилян. акад.'' та ін.]. - Київ: Дух і літера, 2015. - 279 с.: іл. - Бібліогр.: с. 207-213 (27 назв.) та у підряд. прим.

К4-25811

Книга присвячена дослідженню проблеми корупції та пошуку шляхів протидії їй. Розглянуто вплив корупції на соціально-політичні процеси та проаналізовано психологічні аспекти цього феномена.

«Корупція: роздуми після Майдану» — це погляд автора на проблему корупції у контексті важливості ролі громадянського суспільства для демократизації та суспільного розвитку. Чи зможе Україна подолати корупцію? Які реформи необхідні для викорінення цього явища? Яка рушійна сила здатна вивести країну в нове перспективне русло розвитку? Дієвою зброєю проти корупції є соціальна енергія єдності, яку відкрив в українцях Майдан, — енергія, яку українці повинні зберегти і спрямувати на вирішення нагальних поточних завдань розвитку держави.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання