Основи технічного регулювання

2015

Основи технічного регулювання [Текст]: підруч. [для ВНЗ] / [Е. В. Білецький, О. Т. Дорошин, Н. В. Притульська та ін.]; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 2-ге вид., зі змінами та доп. - Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. - 620 с.: іл.

К4-24330

У підручнику викладені актуальні питання впровадження в Україні системи технічного регулювання у відповідності до сучасних міжнародних вимог та вимог директив Європейського Союзу Розглянуті основні поняття та визначення, які стосуються системи технічного регулювання, науково-технічні та нормативно-методичні основи стандартизації та оцінки відповідності (сертифікації) продукції та послуг. Розглянуто питання метрології як науки про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності, а також питання впровадження сучасних систем управління якістю.

Підручник забезпечує навчальні дисципліни «Технічне регулювання (основи стандартизації, метрології' та управління якістю», «Сертифікація та конкурентоспроможність продукції'», «Технічне регулювання (оцінювання відповідності)». «Міжнародне технічне регулювання» та «Управління якістю», які передбачені планом підготовки здобувачів вищої освіта (бакалаврів та магістрів) вищих навчальних закладів.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у лютому 2016

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання