Андрющенко Ірина Євгеніївна

Формування життєздатності промислових підприємств

2017

Андрющенко І. Є. Формування життєздатності промислових підприємств [Текст]: монографія / І. Є. Андрющенко; Держ. вищий навч. закл. ''Приазов. держ. техн. ун-т''. - Маріуполь: ПДТУ, 2017. - 252 с. - Бібліогр.: с. 182-197.

К2-192369

У монографії досліджено суть поняття життєздатності соціально-економічної системи. Розглянуто складові, які характеризують життєздатність суб’єкта господарювання. Охарактеризовано взаємозв’язок між теорією життєздатності суб’єкта господарювання та іншими економічними теоріями. Здійснено макроекономічній аналіз основних показників промисловості України. Узагальнено та систематизовано зовнішні та внутрішні фактори розвитку галузі в умовах невизначеності та ризику. Запропоновано методологічний підхід щодо оцінювання рівня життєздатності промислового підприємства на основі концепції життєздатності соціально-економічних систем. Узагальнено та запропоновано систему показників, що характеризують окремі складові життєздатності промислового підприємства. 3апропоновано стратегії розвитку рівня життєздатності підприємств промислової галузі. Запропоновано методологію сценарного прогнозування рівня життєздатності промислових підприємств.

Рекомендовано фахівцям та практикам з управління підприємством, а також викладачам, студентам і аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Герасименко Олександр Іванович
Золотарев Леонид Михайлович
Біляшівський Микола Федотович
Шевченко Олена Олександрівна
Ківалов Сергій Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання