Тімашова Вікторія Михайлівна

Політична сфера транзитного суспільства: стан розробки проблеми та еволюційні тенденції

2017

Тімашова В. М. Політична сфера транзитного суспільства: стан розробки проблеми та еволюційні тенденції [Текст]: монографія / В. М. Тімашова. - Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2017. - 359 с.: іл.

К2-192347

Монографія потрактовує проблему надзвичайної теоретичної та праксеологічної значущості — проблему архітектоніки, соціологічного змісту й кратологічних функцій політичної сфери суспільного життя людей у транзитній країні. Історіологію теоретичного осмислення «сферного феномену» взагалі та відкристалізації з надр того «загалу» образу суто політичної сфери прослідковано від китайських конфуціанців — через елліно-платоників, давньоримських стоїків, ренесансних політотеософів, новочасових лібертинців, пізньорадянських «перебудовців» — до сучасних українських неореформістів.

Уточнено локуслогіку розташування політичної сфери у контекстах з іншими суспільними сферами. Концептуально «розведено» поняття «сфера суспільного життя людини» та «галузь суспільної життєдіяльності людини». Уведено до дослідницького вжитку поняття «базова сфери», «креативна сфера», «консумативна сфера», «надсфера», «кратологічні функції політичної сфери» та ін. Оновленим чином осмислюються різноположні псевдопарні поняття «поділ політичних влад» і «розподіл політичних повноважень властей», «політичне правління країною» та «професійне управління суспільними справами в країні», «інституційна динамізація суспільного життя» та «стабілізаційні функції політичного інституту» тощо.

Розраховано на науковців соціально-політичного та державо-правничих циклів соціогуманітарних дисциплін, парламентських правотворців, державних службовців і соціальних працівників, аспірантів й докторантів політолого-правничих та соціолого-філософських профілів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Потанина Ирина Сергеевна
Коваленко Артем Володимирович
Онищук Н. В.
Далай Лама XIV (1935- )
Сокуренко Валерій Васильович
Кравчук Ігор Святославович
Вілан Чарльз
Ткачук Ганна Юріївна
Ісмайлов Карен Юрійович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання