Бартоліні Марія Ґрація

Пізнай самого себе. Неоплатонічні джерела в творчості Г. С. Сковороди

2017

Бартоліні М. Ґ. Пізнай самого себе. Неоплатонічні джерела в творчості Г. С. Сковороди [Текст]: [пер. з англ.] / Марія Ґрація Бартоліні; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ: Академперіодика, 2017. - 157 с. - (Проект ''Наукові переклади '') (Світові сковородинські студії). - Бібліогр.: с. 141-155 та в підрядк. прим.

К4-25889

Марія Грація Бартоліні, д-р філол. Міланського ун-ту спростовує стереотипи, насамперед про народний, несистематичний характер рефлексії Г. С. Сковороди, що продовжують оточувати постать українського мислителя та його доробок. Виявлено відповідності та текстуальні аналогії з творами патристичних авторів, що дає змогу розглядати ідеї Сковороди у чітких інтерпретаційних рамках: поділ, типовий для східної Церкви, духовного шляху християнина на praxisи (боротьба вірянина з підступами демонів), gnosis (пізнання «я» та зовнішнього світу) та theoria, або споглядання Бога.

Для дослідників історії філософії та студентів гуманітарних факультетів і всіх, хто цікавиться українською культурою ранньомодерного часу.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у вересні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання