Івашкевич Едуард Зенонович

Соціальний інтелект педагога

2017

Івашкевич Е. З. Соціальний інтелект педагога [Текст]: монографія / Е. З. Івашкевич; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ: Принт-Хауз, 2017. - 532 с.

К2-192597

У монографії обґрунтовано загальні теоретико-методологічні основи дослідження соціального інтелекту, окреслено місце соціального інтелекту в структурі інтелектуальної сфери особистості. Розроблено концептуальний апарат і методичний інструментарій дослідження, сформульовано додаткові функції соціального інтелекту педагога з урахуванням особливостей його професійної діяльності. Запропоновано структуру соціального інтелекту педагога. Визначено аспекти соціального інтелекту педагога, обґрунтовано їхній зміст. Охарактеризовано структуру комунікативної, прогностичної та когнітивної компетентностей педагога, від яких залежить рівень соціального інтелекту педагога. Визначено індивідуальні особистісні якості та індивідуальні характеристики педагога, психотипи їх особистості, що визначатимуть можливості педагога у формуванні ставлення до людей (колег та підопічних осіб), до професійної діяльності, у докладанні вольових зусиль з метою досягнення в ній успіху, до своїх можливостей, особистісних потенціалів та ін., що, в свою чергу, фасилітувало високий (або низький) рівень їх соціального інтелекту. На основі емпіричного дослідження виділено гендерні особливості педагогів, їх типи гендерної ідентичності, від яких залежатиме рівень соціального інтелекту вчителів ЗОШ та викладачів вищих навчальних закладів. З урахуванням результатів проведеного експериментального дослідження побудовано структурно-функціональну модель становлення соціального інтелекту майбутніх педагогів, окреслено систему найбільш позитивних психолого-педагогічних детермінант становлення соціального інтелекту майбутніх педагогів. Емпіричним шляхом з'ясовано психологічні механізми, особливості та умови становлення соціального інтелекту педагогів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у жовтні 2017

 

Останні надходження

Потанина Ирина Сергеевна
Коваленко Артем Володимирович
Онищук Н. В.
Далай Лама XIV (1935- )
Сокуренко Валерій Васильович
Кравчук Ігор Святославович
Вілан Чарльз
Ткачук Ганна Юріївна
Ісмайлов Карен Юрійович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання