Теорія систем керування

2017

Теорія систем керування [Текст]: підруч. [для студентів спец. 172 ''Телекомунікації та радіотехніка''] / [В. І. Корнієнко та ін.]; Держ. вищ. навч. закл. ''Нац. гірн. ун-т''. - Дніпро: НГУ, 2017. - 495 с.: іл.

К3-63284

Розглянуто основи теорії систем, системного аналізу та сучасної теорії керування. Викладено основні визначення та математичні моделі лінійних систем керування. Значну увагу приділено оптимальному керуванню динамічними системами за принципом максимуму, методом динамічного програмування та за класичним варіаційним численням. Наведено методи фільтрації та особливості керування стохастичними динамічними системами, а також визначено властивості лінійних систем: керованість, спостережуваність та ідентифікованість. Розглянуто методи створення інтелектуальних систем керування, принципи нейронного і нейронечіткого керування, наведено адаптивні системи керування з авторегресійними структурами, а також комбіновані системи робастного і адаптивного керування.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання