Вісник студентського наукового товариства ''Ватра'' Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

2017

Вінницький торговельно-економічний інститут. Студентське наукове товариство ''Ватра''.

Вісник студентського наукового товариства ''Ватра'' Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 200- -.

Вип. 36-46: Збірник наукових праць VI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ''Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих'' 20 квітня 2017 р. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наук. пр. V міжнар. наук.-практ. конф. 07-09 черв. 2017 р.: у 2 ч., Ч. 1, Ч. 2 / Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-R).

Х3-3570

Систем. вимоги: Windows XP; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання