Вісник студентського наукового товариства ''Ватра'' Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

2017

Вінницький торговельно-економічний інститут. Студентське наукове товариство ''Ватра''.

Вісник студентського наукового товариства ''Ватра'' Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 200- -.

Вип. 36-46: Збірник наукових праць VI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ''Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих'' 20 квітня 2017 р. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наук. пр. V міжнар. наук.-практ. конф. 07-09 черв. 2017 р.: у 2 ч., Ч. 1, Ч. 2 / Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-R).

Х3-3570

Систем. вимоги: Windows XP; PDF Мастер.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання