Єрмакова Ольга Анатоліївна

Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів

2017

Єрмакова О. А. Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів [Текст]: монографія / О. А. Єрмакова; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2017. - 392 с.: іл.

К2-192954

В монографії пропонуються результати дослідження світового досвіду інституційного забезпечення регіональної інноваційної політики та можливостей його впровадження в Україні з урахуванням вітчизняних реалій регіональної економіки. Зокрема в монографії пропонуються теоретико-прикладні засади трансформації регіональної інноваційної політики в умовах сучасних глобальних викликів, методологічні засади формування сучасної парадигми регіональної інноваційної політики із урахуванням процесів нагромадження соціального капіталу та глокалізації, концептуальний підхід до дослідження інституційного забезпечення регіональної інноваційної політики з позиції концепції інноваційних систем, а також методичний підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності регіону та розробки на цій основі відповідних варіантів та інструментів регіональної інноваційної політики.

Для фахівців у сфері розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, представників центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, бізнесу, студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання