Єрмакова Ольга Анатоліївна

Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів

2017

Єрмакова О. А. Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів [Текст]: монографія / О. А. Єрмакова; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2017. - 392 с.: іл.

К2-192954

В монографії пропонуються результати дослідження світового досвіду інституційного забезпечення регіональної інноваційної політики та можливостей його впровадження в Україні з урахуванням вітчизняних реалій регіональної економіки. Зокрема в монографії пропонуються теоретико-прикладні засади трансформації регіональної інноваційної політики в умовах сучасних глобальних викликів, методологічні засади формування сучасної парадигми регіональної інноваційної політики із урахуванням процесів нагромадження соціального капіталу та глокалізації, концептуальний підхід до дослідження інституційного забезпечення регіональної інноваційної політики з позиції концепції інноваційних систем, а також методичний підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності регіону та розробки на цій основі відповідних варіантів та інструментів регіональної інноваційної політики.

Для фахівців у сфері розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, представників центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, бізнесу, студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання