Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору

2017

Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору [Текст]: монографія / [А. Г. Бульвінський, О. А. Васильєв, А. Б. Добровольська та ін.]; за ред. Бульвінського А. Г.; Держ. установа ''Ін-т всесвіт. історії'', Нац. акад. наук України. - Київ: Фенікс, 2017. - 286 с.

К3-63317

У монографії з'ясовано комплекс історичних, політичних, соціально-економічних та культурно-цивілізаційних причин, що впливали і зараз продовжують впливати на перебіг, характер, спрямованість, зміст та напрямок модернізаційних процесів у країнах пострадянського простору; визначено ключові тенденції та перспективи їх суспільно-політичної модернізації. Обґрунтовано положення про ключовий вплив на характер та спрямованість політико-трансформаційних процесів країн пострадянського простору, їх історичного спадку та культурно-цивілізаційної самобутності.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання