Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору

2017

Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору [Текст]: монографія / [А. Г. Бульвінський, О. А. Васильєв, А. Б. Добровольська та ін.]; за ред. Бульвінського А. Г.; Держ. установа ''Ін-т всесвіт. історії'', Нац. акад. наук України. - Київ: Фенікс, 2017. - 286 с.

К3-63317

У монографії з'ясовано комплекс історичних, політичних, соціально-економічних та культурно-цивілізаційних причин, що впливали і зараз продовжують впливати на перебіг, характер, спрямованість, зміст та напрямок модернізаційних процесів у країнах пострадянського простору; визначено ключові тенденції та перспективи їх суспільно-політичної модернізації. Обґрунтовано положення про ключовий вплив на характер та спрямованість політико-трансформаційних процесів країн пострадянського простору, їх історичного спадку та культурно-цивілізаційної самобутності.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання