Влах-Вигриновська Галина Іванівна

Автоматизоване проектування електронних пристроїв автоматики

2017

Влах-Вигриновська Г. І. Автоматизоване проектування електронних пристроїв автоматики [Текст]: навч. посіб. [для студентів спец. 122 Комп'ютер. науки та інформ. технології, 151 Автоматизація та комп'ютер.-інтегр. технології ] / Влах-Вигриновська Г. І., Іванюк О. О., Іванюк В. М.; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Растр-7, 2017. - 233 с.: іл.

К4-26032

У навчальному посібнику подано інформанте по різних аспектах та видах забезпечення систем автоматизованого проектування (САПР), необхідних кваліфікованим користувачам САПР в різних областях техніки. Розглянуто математичне забезпечення процедур аналізу та синтезу проектних рішень, які використовуються на різних етапах проектування. Проаналізовано склад і функції технічного забезпечення САПР, методики концептуального проектування складних систем, а також питання інтеграції САПР з автоматизованими системами управління в промисловості. Особливу увагу надано розгляду питання схемотехнічного проектування електронних пристроїв та проектування друкованих плат сучасними САПР на прикладі програмного пакета OrCAD. Описано основні аспекти систем диспетчерського управління і збору даних, зокрема розглянуто особливості роботи в SCADA-системі Trace Mode.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів і може бути корисним для викладачів та фахівців, які займаються в області автоматизованого проектування електронних пристроїв. Посібник може бути використаний при вивчені дисциплін «Проектування електронних схем та друкованих плат», «Автоматизоване проектування електронних схем».

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання