Влах-Вигриновська Галина Іванівна

Автоматизоване проектування електронних пристроїв автоматики

2017

Влах-Вигриновська Г. І. Автоматизоване проектування електронних пристроїв автоматики [Текст]: навч. посіб. [для студентів спец. 122 Комп'ютер. науки та інформ. технології, 151 Автоматизація та комп'ютер.-інтегр. технології ] / Влах-Вигриновська Г. І., Іванюк О. О., Іванюк В. М.; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Растр-7, 2017. - 233 с.: іл.

К4-26032

У навчальному посібнику подано інформанте по різних аспектах та видах забезпечення систем автоматизованого проектування (САПР), необхідних кваліфікованим користувачам САПР в різних областях техніки. Розглянуто математичне забезпечення процедур аналізу та синтезу проектних рішень, які використовуються на різних етапах проектування. Проаналізовано склад і функції технічного забезпечення САПР, методики концептуального проектування складних систем, а також питання інтеграції САПР з автоматизованими системами управління в промисловості. Особливу увагу надано розгляду питання схемотехнічного проектування електронних пристроїв та проектування друкованих плат сучасними САПР на прикладі програмного пакета OrCAD. Описано основні аспекти систем диспетчерського управління і збору даних, зокрема розглянуто особливості роботи в SCADA-системі Trace Mode.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів і може бути корисним для викладачів та фахівців, які займаються в області автоматизованого проектування електронних пристроїв. Посібник може бути використаний при вивчені дисциплін «Проектування електронних схем та друкованих плат», «Автоматизоване проектування електронних схем».

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у листопаді 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання