Історія Слобідської України

2016

Історія Слобідської України [Текст]: хрестоматія / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна; уклад. Д. М. Чорний. - Харків: Савчук Олександр, 2016. - 244 с. - З дарчим написом від укладача.

К3-63341

У хрестоматії подано документи з історії розвитку одного з найбільших історичних регіонів України — Слобожанщини від найдавніших часів до сучасності. Головну увагу приділено особливостям діяльності місцевого самоврядування на різних історичних етапах, стосункам регіону із центральною владою, суспільно-політичним процесам, формуванню регіональної самосвідомості жителів.

Для студентів університету, що вивчають дисципліну «Історія Слобідської України» в рамках варіативного циклу освітньо-професійної програми підготовки. Він може бути використаний у рамках викладання курсів «Історія України», «Історія та культура України», «Історія української культури» для студентів всіх факультетів, учителями середніх навчальних закладів, цікавим для широкого кола тих, хто прагне пізнати закономірності розвитку України в регіональному контексті.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання