Кривий Сергій Лук'янович

Дискретна математика

2017

Кривий С. Л. Дискретна математика [Текст]: підруч. для студентів ВНЗ / С. Л. Кривий; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Хмельниц. нац. ун-т. - 2-ге вид. - Чернівці; Київ: Букрек, 2017. - 567 с.: іл.

К3-63351

У підручнику розглядаються основні поняття алгебри множин та відношень, комбінаторики, загальної алгебри, теорії чисел, а також найпростіші властивості основних алгоритмічних систем та їх застосування в прикладних областях. Крім того, описуються класичні логіки висловлювань і предикатів першого порядку та некласичні модальна, динамічна (програмна) та лінійна темпоральна логіки, теорія графів і складність обчислень. До кожного розділу додаються задачі та вправи, які сприяють засвоєнню матеріалу.

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються за напрямками «Комп'ютерні науки», «Програмна інженерія» та «Прикладна математика».

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання