Хитра Олена Володимирівна

Управління командами

2017

Хитра О. В. Управління командами [Текст]: навч. посіб. / Хитра О. В. - Хмельницький: ХНУ, 2017. - 495 с.

К2-193355

Розглянута методологія організації командної праці на підприємствах. Обґрунтована роль командних цінностей, норм, комунікацій і розподілу ролей у спільній трудовій діяльності. Оцінений вплив управлінських команд на ефективність господарської діяльності. Обґрунтована можливість досягнення ефекту синергізму в робочих командах, здатних до самоорганізації.

Для студентів спеціальності ''Економіка'' (Управління персоналом та економіка праці) і фахівців зі створення та розвитку команд.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання