Електронні копії документів. Загальні вимоги

Електронні копії документів. Загальні вимоги

2013

Електронні копії документів. Загальні вимоги [Текст]. - Офіц. вид. - На заміну Уведено вперше; Введ. з 2012-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2013. - III, 7 с. - (Страховий фонд документації) (Національний стандарт України).

Ст2-58

Стандарт установлює загальні вимоги до виготовлення копій документів страхового фонду на електронних носіях. Поширюється на електронні копії документів, які містять алфавітно-цифрову та креслярсько-графічну інформацію.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Бессонов, Алексей
Рот Йозеф
Гусейнов Григорій Джамалович
Подоляка Надія Степанівна
Мушкевич Мирослава Іванівна
Корниенко Алексей Сергеевич
Немцова Валентина Сергеевна
Айзексон Волтер
Подерв'янський Лесь
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання