Деменція: емпірична обґрунтованість державної політики в Україні

Худоба Олександра

Деменція: емпірична обґрунтованість державної політики в Україні

2019

Худоба О. Деменція: емпірична обґрунтованість державної політики в Україні [Текст] : монографія / Олександра Худоба ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : Піраміда, 2019. – 427 с.

К3-65337

Висвітлено сучасні теоретичні, методологічні та а прикладні засади формування державної політики України в контексті проблеми деменції. Значну увагу звернуто на розгляд проблемних питань з організації обслуговування осіб похилого віку в медичній галузі в контексті її реформування. Розкрито регіональні особливості визначення потреб у соціальних послугах, моніторингу та контролю якості надання цих послуг. Обґрунтовано нагальну потребу в розвитку системи покращення якості надання медико-соціальних послуг хворим на деменцію й особам, що доглядають за ними.

Проаналізовано повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування стосовно збереження й поліпшення здоров’я населення на регіональному рівні, а також його соціального захисту. Визначено роль недержавних структур у розбудові комплексної системи реагування на деменцію й інші медико-соціальні проблеми, спричинені демографічними змінами. Акцентовано на значенні міждисциплінарного підходу для вдосконалення регіональної політики збереження і покращення здоров’я осіб похилого віку та їхньому соціальному захисті.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2020

 

Останні надходження

Бессонов, Алексей
Рот Йозеф
Гусейнов Григорій Джамалович
Подоляка Надія Степанівна
Мушкевич Мирослава Іванівна
Корниенко Алексей Сергеевич
Немцова Валентина Сергеевна
Айзексон Волтер
Подерв'янський Лесь
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання