Деменція: емпірична обґрунтованість державної політики в Україні

Худоба Олександра

Деменція: емпірична обґрунтованість державної політики в Україні

2019

Худоба О. Деменція: емпірична обґрунтованість державної політики в Україні [Текст]: монографія / Олександра Худоба; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів: Піраміда, 2019. - 427 с.

К3-65337

Висвітлено сучасні теоретичні, методологічні та а прикладні засади формування державної політики України в контексті проблеми деменції. Значну увагу звернуто на розгляд проблемних питань з організації обслуговування осіб похилого віку в медичній галузі в контексті її реформування. Розкрито регіональні особливості визначення потреб у соціальних послугах, моніторингу та контролю якості надання цих послуг. Обґрунтовано нагальну потребу в розвитку системи покращення якості надання медико-соціальних послуг хворим на деменцію й особам, що доглядають за ними.

Проаналізовано повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування стосовно збереження й поліпшення здоров’я населення на регіональному рівні, а також його соціального захисту. Визначено роль недержавних структур у розбудові комплексної системи реагування на деменцію й інші медико-соціальні проблеми, спричинені демографічними змінами. Акцентовано на значенні міждисциплінарного підходу для вдосконалення регіональної політики збереження і покращення здоров’я осіб похилого віку та їхньому соціальному захисті.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2020

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання