Основи застосування адміністративної відповідальності до іноземців та осіб без громадянства в Україні

Галунько Віра Миколаївна

Основи застосування адміністративної відповідальності до іноземців та осіб без громадянства в Україні

2019

Галунько В. М. Основи застосування адміністративної відповідальності до іноземців та осіб без громадянства в Україні: монографія / в. М. Галунько. — Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. - 138 с.

К2-204624

У монографії на основі комплексного аналізу адміністративно-правової відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні, виявленні теоретичні і практичні проблеми, пов’язані із правовою реалізацією суб’єктами публічного адміністрування своїх повноважень у зазначеній сфері, розроблено науково–обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи суб’єктів держави у сфері суспільних відносин, пов’язаних з порушеннями іноземцями та особами без громадянства адміністративного законодавства України, притягнення їх до адміністративної відповідальності та організація профілактичної роботи з ними.

Монографія призначається для широкого кола читачів: вчених у галузі адміністративного права, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, посадових осіб публічної адміністрації, а також для всіх хто цікавиться даною проблематикою.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2020

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання