The optimization of protection model for rights and freedoms of Ukrainian person

The optimization of protection model for rights and freedoms of Ukrainian person

2019

The optimization of protection model for rights and freedoms of Ukrainian person [Text] / V. M. Bevzenko, V. A. Bortnyak, K. V. Bortnyak, O. Yu. Busol [et al.]; V.I. Vernadsky Taurida National University. – Lviv; Torun: Liha-Pres, 2019. – IV, 359 p. – ISBN 978-966-397-117-9.

Оптимізація моделі захисту прав та свобод українців

ІН2-21308

У монографії вивчаються питання ефективного розвитку національного законодавства стосовно сучасних умов захисту прав і свобод людини. Проаналізовано та узагальнено кількість фактичного матеріалу щодо вдосконалення нормативно-правової бази у цій галузі.
Монографія призначена для широкого кола юристів, науковців, студентів та аспірантів, які навчаються на юридичних факультетах.

Фонд відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків
Надійшло у лютому 2020

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання