Anti-corruption measures in Ukraine after the Revolution of Dignity

Anti-corruption measures in Ukraine after the Revolution of Dignity

2016

Anti-corruption measures in Ukraine after the Revolution of Dignity [Text]: key legislative aspects / ed. : Philipp Fluri, Valentyn Badrack. – Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces; Kyiv: Center for Army, Conversion and Disarmament Studies, 2016. – 208 p. – ISBN 978-617-7393-17-6.

Антикорупційні заходи в Україні після Революції Гідності: ключові законодавчі аспекти

ІН3-16470

Данне видання пропонує збірку нових законів і постанов з ключових пи-тань антикорупційних заходів в Україні після Революції Гідності, які було до-повнено до законодавства України протягом 2014-2015 років. Низка нових законодавчих актів, які можна знайти у цій збірці, свідчать про створення цілком нових умов у сфері профілактики, протидії та боротьби з корупцією в державі.
Видання призначено для широкого кола читачів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2020

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання