Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації

Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації

2019

Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації : зб. наук. пр. / М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка, – Харків : ХДАК. – 2019. – Вип. 56. – 209 с.

К2-204911

У науковому збірнику розглядаються історичні, теоретичні, методологічні й організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності: сучасні тенденції розвитку інформатики та наук соціально-комунікаційного циклу.

Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, працівників сфер інформаційної та соціально-комунікаційної діяльності.

Фонд Кабінета бібліотекознавства ім. Л.Б. Хавкіної
Надійшло у липні 2020

 

Останні надходження

Бессонов, Алексей
Рот Йозеф
Гусейнов Григорій Джамалович
Подоляка Надія Степанівна
Мушкевич Мирослава Іванівна
Корниенко Алексей Сергеевич
Немцова Валентина Сергеевна
Айзексон Волтер
Подерв'янський Лесь
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання