Психологічний супровід сімей, що мають проблемних дітей

Мушкевич Мирослава Іванівна

Психологічний супровід сімей, що мають проблемних дітей

2019

Мушкевич М. І. Психологічний супровід сімей, що мають проблемних дітей [Текст] : монографія / М. І. Мушкевич ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 447 с.

К2-205803

У монографії висвітлено теоретико-методологічне та емпіричне узагальнення результатів дослідження змісту, динаміки, напрямів, фокусів системи психологічного супроводу сімей, що мають проблемних дітей, проблеми яких обумовлені сімейним статусом, віковими характеристиками членів сімей, їх гендерною диференціацією, функційністю чи дисфункційністю сімейної системи. Монографія адресована як науковцям, так і практикам-психологам, педагогам, фахівцям різних галузей, які зацікавлені в осмисленні та активному освоєнні системи психологічного супроводу сім'ї, а також студентам факультетів психології закладів вищої освіти, аспірантам, майбутнім практичним психологам.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2020

 

Останні надходження

Вовк Ірина Олегівна
Шейко Василь Миколайович
Харріс Роберт
Водотика Тетяна Сергіївна
Корзун Олена Вікторівна
Томенко Микола Володимирович
Крістіан Браян
Фосслін Ліз
Єнсен Альфред
Яневський Данило Борисович
Підлуцький Олекса
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання