Рання діагностика ішемічної хвороби серця: можливості дигіталізації електрокардіограми

Рання діагностика ішемічної хвороби серця: можливості дигіталізації електрокардіограми

2019

Рання діагностика ішемічної хвороби серця : можливості дигіталізації електрокардіограми [Текст] : монографія / [В. К. Тащук, О. С. Полянська, І. О. Маковійчук та ін.]; під заг. ред. Т. М. Бойчука ; Вищ. держ. навч. закл. України «Буковин. держ. мед. ун-т». – 2-ге вид., допов. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 211 с.: іл.

К2-205861

Монографія присвячена результатам дослідження хворих на ішемічну хворобу серця з використанням програмного медичного забезпечення для кількісної оцінки електрокардіограми з дослідженням варіабельності серцевого ритму, дисперсії інтервалу QT, дослідженням змін кінцевої частки фази реполяризації, а також розрахунку регіонарної скоротливості міокарда. Розроблений комплексний підхід до обстеження пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи дозволяє досягти призначення оптимальної індивідуалізованої медикаментозної терапії зі зворотнім контролем та можливістю своєчасної корекції.

Монографія призначена для студентів медичних ЗВО, лікарів-інтернів, лікарів-слухачів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2020

 

Останні надходження

Вовк Ірина Олегівна
Шейко Василь Миколайович
Харріс Роберт
Водотика Тетяна Сергіївна
Корзун Олена Вікторівна
Томенко Микола Володимирович
Крістіан Браян
Фосслін Ліз
Єнсен Альфред
Яневський Данило Борисович
Підлуцький Олекса
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання