Використання методів числового вирішення задач інженерного аналізу

Роговий, Андрій Сергійович

Використання методів числового вирішення задач інженерного аналізу

2020

Роговий, Андрій Сергійович.
Використання методів числового вирішення задач інженерного аналізу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. С. Роговий ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Електрон. вид. на CD-ROM. - Електрон. текстові дані. - Харків : ХНАДУ, 2020. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.

 

Останні надходження

Журба Панас
Хомуленко Борис Владиславович
Таукешева Тетяна Дауледкіріївна
Куценко Анатолий Николаевич
Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання