Криволінійні інтеграли. Лекції і практикум з вищої математики для студентів-іноземців

Михайленко, Ірина Володимирівна

Криволінійні інтеграли. Лекції і практикум з вищої математики для студентів-іноземців

2019

Михайленко, Ірина Володимирівна.

Криволінійні інтеграли. Лекції і практикум з вищої математики для студентів-іноземців [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / І. В. Михайленко, В. О. Нестеренко ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Електрон. вид. на CD-ROM. - Електрон. текстові дані. - Харків : ХНАДУ, 2020. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.

 

Останні надходження

Петров, Дмитрій
Posokhov, Igor
Орзел, Чед
Карлсон, В. Бернард
Айзексон, Волтер
Ліндсі, Джек
Томазов, Валерій Вячеславович
Максюта, Микола Єгорович
Марчук, Микола Іванович
Погребняк, Галина Петрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання