77-ма Студентська науково-технічна конференція

77-ма Студентська науково-технічна конференція

2019

"Львівська політехніка", національний університет. Студентська науково-технічна конференція (77 ; 2019 ; Львів).
77-ма Студентська науково-технічна конференція [Електронний ресурс] : зб. тез доп. - Електрон. текстові дані. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.

 

Останні надходження

Журба Панас
Хомуленко Борис Владиславович
Таукешева Тетяна Дауледкіріївна
Куценко Анатолий Николаевич
Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання