Дерматологія. Венерологія

Дерматологія. Венерологія

2020

Дерматологія. Венерологія [Текст] = Dermatology. Venerology: атлас / Т. В. Святенко [та ін.]; за ред.: Т. В. Святенко, І. В. Свистунова. - Вінниця: Нова книга, 2020. - 418, [5] с.: іл. - Назва паліт., тит. арк.: англ.

К5-30828

Атлас містить загальні відомості про будову і а розвиток шкіри, основи діагностики в дерматовенерології, а також ілюстрований унікальними кольоровими кольоровими фотографіями, що відображають різноманітні дерматологічні, венерологічні га інфекційні захворювання. Також, у виданні представлені дерматологічні прояви багатьох соматичних хвороб та станів, у тому числі рідкісних випадків. Наведені в атласі випадки підтверджені лабораторними (утому числі патоморфологічними) дослідженнями, клінічними спостереженнями й обговорені в ході проведених клінічних розборів, консиліумів й на обходах у різних лікувальних установах, що надає цінності при проведенні диференційного діагнозу та подальшої тактики лікування хворих. Весь інформаційний матеріал в атласі поданий українською і а англійською мовами.

Атлас призначений для студентів старших курсів ВНЗ, лікарів-інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів різних спеціальностей, у практиці яких зустрічаються дерматологічні прояви хвороб.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2021

 

Останні надходження

Гейман Ніл
Йонеско Ежен
Денищук Павло Андрійович
Бе Кай-Міхаель
Слободян Василь
Шаповал Андрій Іванович
Дугін, Станіслав Петрович
Дугін, Станіслав Петрович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання