Диференціація цивільного судочинства (проблеми теорії та практики)

Бобрик, Володимир Іванович

Диференціація цивільного судочинства (проблеми теорії та практики)

2018

Бобрик, Володимир Іванович.
Диференціація цивільного судочинства (проблеми теорії та практики) [Електронний ресурс] : монографія / В. І. Бобрик ; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. - Електрон. текстові дані. - Київ : НДІПП ім. Ф. Г. Бурчака, 2018. - 1 електрон. опт. диск (CD-R). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.

 

Останні надходження

Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
Королович Оксана Васильевна
Леган Ірина Миколаївна
Багряна Анна Юріївна
Ульбінайте Дайва
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання