Физика с примерами решения задач. Механика

Физика с примерами решения задач. Механика

2019

Физика с примерами решения задач. Механика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Гаврилова [и др.] ; Харьк. нац. автомобил.-дорож. ун-т. - Электрон. изд. на CD-ROM. - Электрон. текстовые дан. - Харьков : ХНАДУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; PDF Мастер.

 

Останні надходження

Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
Королович Оксана Васильевна
Леган Ірина Миколаївна
Багряна Анна Юріївна
Ульбінайте Дайва
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання