Скажи мені англійською

Береза, Тарас Андрійович

Скажи мені англійською

2020

Береза, Тарас Андрійович. Скажи мені англійською [Текст]: навч. англ.- укр. слов. : уклад. за матеріалами Corpus of Contemporary American English / Тарас Береза. - Львів : Апріорі, 2020. - 427 с. - (Інноваційні словники). - Парал. тит. арк. : англ. - ISBN 978-617-629-619-5

Н4-10525

Дане видання є універсальним джерелом знань для усіх, хто вивчає англій-ську мову. Основними перевагами словника є його двомовність, тематичність і навчальний характер. Словник покращить ваші навички говоріння та письма. Концепція книги виділяє та активізує слова та фрази, які найчастіше викорис-товуються в сучасній англійській мові.
Цей сучасний словник укладений для задоволення потреб широкого кола українських користувачів, які бажають поглибити свої знання живої англійської мови.

Фонд відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків
Надійшло у травні 2021

 

Останні надходження

Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
Королович Оксана Васильевна
Леган Ірина Миколаївна
Багряна Анна Юріївна
Ульбінайте Дайва
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання