Крик кажана. Гончарство у фольклорній спадщині українців

Рахно Костянтин Юрійович

Крик кажана. Гончарство у фольклорній спадщині українців

2020

Рахно К. Ю. Крик кажана. Гончарство у фольклорній спадщині українців [Текст]: монографія / Костянтин Рахно; Нац. акад. наук України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Опішне: Українське народознавство, 2020. - 1471 с. - (Українські керамологічні студії; вип. 22).

К3-66572

Монографію присвячено історії української фольклористики в керамологічному аспекті з найдавніших часів до початку XXI століття. Накопичення фактажної бази керамологічних студій почалося саме з фольклорних матеріалів - міфологічних легенд, казок, переказів, бувальщин, пісень, приказок і прислів'їв про гончарів і горшковозів, гончарні сировину й вироби, торгівлю ними та їхнє застосування, з описів календарних, родинних та оказійних обрядів, магічних практик, вірувань і повір'їв, де фігурували глиняні вироби чи були задіяні гончарі. Виявлено елементи гончарського фольклору в джерелах XI - кінця XVIII століття, показано збирання гончарського фольклору в першій половині XIX століття, основні тенденції розвитку української керамологічної науки в другій половині XIX століття - на початку XX століття, піднесення української керамології в першій половині XX століття, діаспорні дослідження керамологічної проблематики, студіювання гончарської проблематики в другій половині XX століття, сучасні наукові дослідження гончарства як явища духовної культури. Наведено біографічні довідки про фольклористів, етнографів, керамологів, діячів культури, які фіксували й досліджували гончарський фольклор, охарактеризовано їхній внесок у формування фольклористичних джерел керамології, які мають значний пізнавальний потенціал.

Для керамологів, фольклористів, керамофольклористів, етнологів, істориків, етнолінгвістів, мистецтвознавців, культурологів і всіх, хто цікавиться міфологією, фольклором та традиційною культурою українців.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2021

 

Останні надходження

Галушка Андрей Анатольевич
Говард Аннабель
Тевіс Волтер
Клейнман Пол
Фельдман Барретт Ліза
Бок Петра
Гокінґ Стівен
Мустафін Олексій Рафаїлович
Залесский, Вячеслав Николаевич
Чміль, Ганна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання