Магія та міфологія в українському фольклорі Закарпаття: етнопсихологічний аспект

Тиховська Оксана Михайлівна

Магія та міфологія в українському фольклорі Закарпаття: етнопсихологічний аспект

2021

Тиховська О. М. Магія та міфологія в українському фольклорі Закарпаття: етнопсихологічний аспект [Текст]: монографія / Оксана Тиховська. - Ужгород: РІК-У, 2021. - 511 с.

К4-30138

Монографія є першим в українській фольклористиці комплексним дослідженням міфологічних образів та магічних ритуалів українського фольклору Закарпаття в руслі етнопсихології. На засадах ідей учених міфологічної та психоаналітичної шкіл фольклористики проаналізовано образи язичницьких богів, демонів, дводушників, надприродних істот, персоніфікації стихій, виявлено їх зв'язок із психологією українців. Різноманітні магічні ритуали розглядаються як метафорична спроба людини відчути себе деміургом, здійснити вплив на природу та на власне життя відповідно до законів контагіозної та гомеопатичної магії. Заглиблення в семантику об'єктивованих архетипів (міфологічних і казкових образів) дає змогу осмислити процес самоусвідомлення людиною своєї індивідуальності, простежити метафоричні етапи й різновиди внутрішньої боротьби особистості, яка прагне асимілювати зло у власній душі, проектуючи архетип Тіні на образи демонів і дводушників.
Для науковців, учителів, студентів, усіх шанувальників української культури.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2021

 

Останні надходження

Галушка Андрей Анатольевич
Говард Аннабель
Тевіс Волтер
Клейнман Пол
Фельдман Барретт Ліза
Бок Петра
Гокінґ Стівен
Мустафін Олексій Рафаїлович
Залесский, Вячеслав Николаевич
Чміль, Ганна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання