Магія та міфологія в українському фольклорі Закарпаття: етнопсихологічний аспект

Тиховська Оксана Михайлівна

Магія та міфологія в українському фольклорі Закарпаття: етнопсихологічний аспект

2021

Тиховська О. М. Магія та міфологія в українському фольклорі Закарпаття: етнопсихологічний аспект [Текст]: монографія / Оксана Тиховська. - Ужгород: РІК-У, 2021. - 511 с.

К4-30138

Монографія є першим в українській фольклористиці комплексним дослідженням міфологічних образів та магічних ритуалів українського фольклору Закарпаття в руслі етнопсихології. На засадах ідей учених міфологічної та психоаналітичної шкіл фольклористики проаналізовано образи язичницьких богів, демонів, дводушників, надприродних істот, персоніфікації стихій, виявлено їх зв'язок із психологією українців. Різноманітні магічні ритуали розглядаються як метафорична спроба людини відчути себе деміургом, здійснити вплив на природу та на власне життя відповідно до законів контагіозної та гомеопатичної магії. Заглиблення в семантику об'єктивованих архетипів (міфологічних і казкових образів) дає змогу осмислити процес самоусвідомлення людиною своєї індивідуальності, простежити метафоричні етапи й різновиди внутрішньої боротьби особистості, яка прагне асимілювати зло у власній душі, проектуючи архетип Тіні на образи демонів і дводушників.
Для науковців, учителів, студентів, усіх шанувальників української культури.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2021

 

Останні надходження

Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
Королович Оксана Васильевна
Леган Ірина Миколаївна
Багряна Анна Юріївна
Ульбінайте Дайва
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання