Урологія

Урологія

2021

Урологія [Текст]: щокварт. наук.-практ. журн. для урологів, нефрологів та андрологів України/ Ін-т урології, ДЗ ''Дніпропетр. мед. акад.''. - Дніпропетровськ : [б. и.], 1997. - №1,3-4 2005р., № 1-4 2006р. вид. рос. мовою. - Выходит ежеквартально. - 2021. - т25; N: 1.

Б /У628006

Науково-практичний журнал «Урологія» був заснований Дніпропетровською державною медичною академією (нині Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України») та Інститутом урології і нефрології Академії медичних наук України (нині Державний заклад «Інститут урології Академії медичних наук України»).

Зареєстрований у Міністерстві інформації України: реєстраційне свідоцтво – серія KB № 2374 від 15.01.1997 р.

Постановою президії ВАК України журнал включено до переліку видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Бюл. ВАК України № 4, 1999 р.). В 2010 р. проведено перереєстрацію журналу як фахового видання (Постанова ВАК України № 1-5/3 від 14.04.2010 р.).

Журнал «Урологія» виходить з періодичністю чотири рази на рік.

Розділи журналу: оригінальні дослідження; огляди літератури; випадки з практики, хірургічна техніка; клінічні дослідження препаратів; з’їзди, конференції та симпозіуми; знаменні, ювілейні та пам’ятні дати в історії урології та суміжних областей; ювілеї.

Зал періодичних видань
Надійшло у липні 2021

 

Останні надходження

Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
Королович Оксана Васильевна
Леган Ірина Миколаївна
Багряна Анна Юріївна
Ульбінайте Дайва
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання